کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
واگذاری فست فود در ناحیه صنعتی فروش روزانه مناسب برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید لطفا افراد نیازمند به کار و علاقه مند تماس بگیرن و به وقت خودتون و من احترام بزارین