از دوستات نظر بگیر

همه چیز در مورد شغل کارگر مرغداری

کارگر مرغداری

1400/07/27
کارگر مرغداری با ۱۵ سال سابقه کار 
21:47
کارگر ماهر مرغداری
به دو نفر کارگر ماهر مرغداری برای کار در یک مرغداری گوشتی واقع در خرم اباد لرستان نیازمند هستم. عدم اعتیاد به مواد مخدر از شروط اصلی کار است. با تشکر
هرکس نیاز داشت به این شماره تماس بگیره ۰۹۱۸۵۶۶۵۰۰۴
22:03
1400/08/03
کارگر اتباع  با سابقه  هرکی خاست  ۰۹۹۲۷۱۳۱۱۶۱تماس بگیر 
16:29
1400/08/28
رسول‌نورانی
سلام‌چند‌نفرکاری‌میخوای‌
16:13
نیرو برای کارخانه
یک کارخانه مواد غذایی درارومیه باشرایط،زیر نیرو میپذیرد کارگراقا باحقوق ۶میلیون بابیمه وسرویس کارگر خانم باحقوق ۵میلیون بابیمه وسرویس کاره پاره وقت ۳میلیون بابیمه وسرویس یک کارخانه کیک وکلو...
رسول‌نورانی
ما‌سه‌نفرکاری‌هستیم‌ولی‌درمورغداری‌گوشتی‌کارنکردم
16:14
1400/09/04
خداداد
هرکی کارگر میخواهد به این شماره تماس بگیرد989020974922
05:35
شنبه 6 آذر 1400، ساعت 23:46