شرکت توسن

شرکت توسن

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت توسن

22 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- کارشناس پشتیبانی نرم افزار (خرد)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- آزمونگر فنی و مهندسی کنترل کیفیت نرم افزار (امنیت)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- آزمونگر فنی و مهندسی کنترل کیفیت نرم افزار (تست و عملکرد سیستم)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- آزمونگر فنی و مهندسی کنترل کیفیت نرم افزار (اتوماتیک)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- کارشناس عملیات (مانیتورینگ)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- برنامه نویس.NET
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- کارشناس منابع انسانی
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- آزمونگر فنی و مهندسی کنترل کیفیت نرم افزار (کارایی)
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توسن
استان تهران
شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) از علاقه‌مندان و متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.- برنامه نویس Angular Web
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
پنج‌شنبه 2 بهمن 1399، ساعت 13:53