شیت نقشه اتوکد DWG ایمنی مطابق مبحث ۱۲ برای HSE در کارگاه ساختمانی

فایل حاضر شیت نقشه اتوکد DWG ایمنی مطابق مبحث 12 (1392) برای رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی و همچنین رعایت HSE در کارگاه ساختمانی است. پیشنمایش و جزئبات بیشتر این شیت اتوکدی در پایین صفحه قابل مشاهده است.
شیت نقشه اتوکد DWG ایمنی مطابق مبحث ۱۲ برای HSE در کارگاه ساختمانی

فایل حاضر شیت نقشه اتوکد DWG ایمنی مطابق مبحث 12 (1392) برای رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی و همچنین رعایت HSE در کارگاه ساختمانی است. پیشنمایش و جزئبات بیشتر این شیت اتوکدی در پایین صفحه قابل مشاهده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:19