اتوکد dwg نحوه مهارکردن تیر بالکن یا پیش‌آمدگی در کلاف افقی و سقف بنایی

این محصول فایل اتوکد DWG نحوه مهارکردن تیربالکن یا پیش‌آمدگی در کلاف افقی و سقف، اتوکد شکل ۷-۳ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به فصل ۷ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، برای ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار از پکیج اتوکد جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ است. فایل اتوکد بعد از افزودن به سبد خرید و پرداخت قابل دانلود بوده و اتوماتیک ایمیل هم می‌شود. دیتیل اتوکد دقیقا مشابه پیشنمایش است.
اتوکد dwg نحوه مهارکردن تیر بالکن یا پیش‌آمدگی در کلاف افقی و سقف بنایی

این محصول فایل اتوکد DWG نحوه مهارکردن تیربالکن یا پیش‌آمدگی در کلاف افقی و سقف، اتوکد شکل ۷-۳ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به فصل ۷ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، برای ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار از پکیج اتوکد جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ است. فایل اتوکد بعد از افزودن به سبد خرید و پرداخت قابل دانلود بوده و اتوماتیک ایمیل هم می‌شود.

دیتیل اتوکد دقیقا مشابه پیشنمایش است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 16:05