فایل Etabs ساختمان فولادی با ستون های صلبیی با هسته بتنی و مهاربندهای ضربدری مربوط به کشور ترکیه

فایل ETABS حاضر، مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی ساختمانی فولادی (سیستم سازه‌ای کامپوزیت) در کشور ترکیه می‌باشد. ستونهای این سازه از مقطع صلیبی بوده و  در سیستم لرزه‌ای آن از بادبند های ضربدری بهمراه دیوار برشی بتنی با هسته مرکزی استفاده شده است. سقف ساختمان از نوع مختلط می‌باشد. فایل  جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی،  در سازه پلاس منتشر شده است. آیین‌نامه ها: UBC97 – TDY98 – ACI318 توجه شود که فایل EDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: ETABS 8.2.7
فایل Etabs ساختمان فولادی با ستون های صلبیی با هسته بتنی و مهاربندهای ضربدری مربوط به کشور ترکیه

فایل ETABS حاضر، مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی ساختمانی فولادی (سیستم سازه‌ای کامپوزیت) در کشور ترکیه می‌باشد. ستونهای این سازه از مقطع صلیبی بوده و  در سیستم لرزه‌ای آن از بادبند های ضربدری بهمراه دیوار برشی بتنی با هسته مرکزی استفاده شده است. سقف ساختمان از نوع مختلط می‌باشد. فایل  جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی،  در سازه پلاس منتشر شده است.

آیین‌نامه ها: UBC97 – TDY98 – ACI318

توجه شود که فایل EDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: ETABS 8.2.7

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 16:15