اتوکد جزئیات سقف عرشه فولادی

نقشه اتوکد دیتیل و جزئیات سقف عرشه فولادی بوده که مطابف تصویر محصول به همراه برخی جزئیات اجرایی دیگر نظیر اتصال سقف عرشه فولادی با انواع ضخامت دال های بتنی، layout سقف و نمایش جزئیات سقف، به همراه ورق، گلمیخ، جوش و… دانلود بلافاصله بعد از تکمیل فرآیند خرید و پرداخت
اتوکد جزئیات سقف عرشه فولادی

نقشه اتوکد دیتیل و جزئیات سقف عرشه فولادی بوده که مطابف تصویر محصول به همراه برخی جزئیات اجرایی دیگر نظیر اتصال سقف عرشه فولادی با انواع ضخامت دال های بتنی، layout سقف و نمایش جزئیات سقف، به همراه ورق، گلمیخ، جوش و…

دانلود بلافاصله بعد از تکمیل فرآیند خرید و پرداخت

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
35,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:19