فایل sketchup اسکچ‌آپ ویلای مدرن با استخر

محصول حاضر فایل sketchup اسکچ‌آپ ویلای مدرن با استخر بوده و شامل فایل دیگری نمی‌باشد. فایل SKP بعد از پرداخت قابل دانلود بوده و با حداقل نسخه نرم افزار اسکچاپ ۲۰۱۵ و به بعد قابل بازکردن می‌باشد.
فایل sketchup اسکچ‌آپ ویلای مدرن با استخر

محصول حاضر فایل sketchup اسکچ‌آپ ویلای مدرن با استخر بوده و شامل فایل دیگری نمی‌باشد. فایل SKP بعد از پرداخت قابل دانلود بوده و با حداقل نسخه نرم افزار اسکچاپ ۲۰۱۵ و به بعد قابل بازکردن می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
30,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 20:56