فایل اتوکد نقشه کامل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مسکونی

محصول حاضر شامل ۲۱ شیت نقشه تاسیسات مکانیکی و ۱۶ شیت کامل نقشه تاسیسات برقی مربوط به یک ساختمان مسکونی می‌باشد. این فایل جهت مشاهده و بررسی موارد تاسیساتی و استفاده از روش های نقشه کشی برای پروژه های جدید در سازه پلاس منتشر شده است. پیش نمایش تصویری در پایین  صفحه قابل مشاهده است.
فایل اتوکد نقشه کامل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مسکونی

محصول حاضر شامل ۲۱ شیت نقشه تاسیسات مکانیکی و ۱۶ شیت کامل نقشه تاسیسات برقی مربوط به یک ساختمان مسکونی می‌باشد. این فایل جهت مشاهده و بررسی موارد تاسیساتی و استفاده از روش های نقشه کشی برای پروژه های جدید در سازه پلاس منتشر شده است.

پیش نمایش تصویری در پایین  صفحه قابل مشاهده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:43