فایل اتوکد دتایل محوطه‌سازی و حوض

یک شیت نقشه اتوکد جزئیات معماری کف سازی محوطه و همچنین دیواره حوض پیشنمایش تصویری↓ در پایین صفحه توجه: فونت نسخ مربوط به فایل اتوکد نیز درصورت نیاز، به همراه فایل می‌باشد. (در پوشه font مربوط به مسیر نصب اتوکد باید جایگذاری شود.)
فایل اتوکد دتایل محوطه‌سازی و حوض

یک شیت نقشه اتوکد جزئیات معماری کف سازی محوطه و همچنین دیواره حوض

پیشنمایش تصویری↓ در پایین صفحه

توجه: فونت نسخ مربوط به فایل اتوکد نیز درصورت نیاز، به همراه فایل می‌باشد. (در پوشه font مربوط به مسیر نصب اتوکد باید جایگذاری شود.)

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
40,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:27