اتوکد جزئیات اجرایی میانقاب غیرسازه‌ای

شامل: جزئیات میانقاب غیرسازه‌ای گسسته (در قاب فولادی و بتنی) جزئیات میانقاب غیرسازه‌ای گسسته و پیوسته، دارای بازشو، با قوطی و ناودانی و… میانقاب های با ارتفاع بیش از ۴ متر، اتصال تیغه به سقف تیرچه بلوک و سقف کامپوزیت اتصال میانقاب های کوتاهتر از سقف و…
اتوکد جزئیات اجرایی میانقاب غیرسازه‌ای

شامل:

جزئیات میانقاب غیرسازه‌ای گسسته (در قاب فولادی و بتنی)

جزئیات میانقاب غیرسازه‌ای گسسته و پیوسته، دارای بازشو، با قوطی و ناودانی و…

میانقاب های با ارتفاع بیش از ۴ متر، اتصال تیغه به سقف تیرچه بلوک و سقف کامپوزیت

اتصال میانقاب های کوتاهتر از سقف و…

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:56