فایل SAP مدلسازی برج خنک کننده آب

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک برج خنک کننده بتنی COOLING TOWER می‌باشد.  ارتفاع این برج ۱۳۵ متر بوده که قطر آن در پایین ۱۰۰ متر و در بالاترین نقطه به ۵۰ متر می­رسد. در طراحی این سازه خاص بار باد مورد توجه قرار گرفته است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 12.0.2
فایل SAP مدلسازی برج خنک کننده آب

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک برج خنک کننده بتنی COOLING TOWER می‌باشد.  ارتفاع این برج ۱۳۵ متر بوده که قطر آن در پایین ۱۰۰ متر و در بالاترین نقطه به ۵۰ متر می­رسد. در طراحی این سازه خاص بار باد مورد توجه قرار گرفته است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 12.0.2

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
35,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:12