فایل اتوکد سازه فضاکار سایبان عظیم در کشور چین

طول دهانه قوس ۷۷٫۵ متر و ارتفاع سازه برابر ۲۸٫۵ متر می‌باشد. فایل اتوکد سازه فضا کار در ۳ فایل طراحی سازه، جزئیات و فایل فونداسیون می‌باشد.
فایل اتوکد سازه فضاکار سایبان عظیم در کشور چین

طول دهانه قوس ۷۷٫۵ متر و ارتفاع سازه برابر ۲۸٫۵ متر می‌باشد.

فایل اتوکد سازه فضا کار در ۳ فایل طراحی سازه، جزئیات و فایل فونداسیون می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:57