اتوکد جزئیات مهار و وصله آرماتورها مبحث نهم ۱۳۹۲

برای سایز‌های مختلف میلگردها اتوکد جزئیات طول مهاری و طول وصله آرماتورها، ارائه شده است، فایل اتوکدی پس از پرداخت قابل دانلود می‌باشد. بر اساس مبحث نهم ۱۳۹۲ پیشنمایش‌ها در پایین صفحه می‌باشد. توجه: اتوکد طول مهاری، وصله، خم میلگرد بر اساس مبحث نهم ۱۳۹۹ نیز در سایت موجود است.
اتوکد جزئیات مهار و وصله آرماتورها مبحث نهم ۱۳۹۲

برای سایز‌های مختلف میلگردها اتوکد جزئیات طول مهاری و طول وصله آرماتورها، ارائه شده است، فایل اتوکدی پس از پرداخت قابل دانلود می‌باشد.

بر اساس مبحث نهم ۱۳۹۲

پیشنمایش‌ها در پایین صفحه می‌باشد.


توجه: اتوکد طول مهاری، وصله، خم میلگرد بر اساس مبحث نهم ۱۳۹۹ نیز در سایت موجود است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
10,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:26