فایل SAP2000 سازه فضاکار

فایل SAP حاضر، مربوط به مدل‌سازی سازه فضاکار در کشور ترکیه می‌باشد که فایل جهت  مشاهده،  بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع سازه‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. ورژن لازم نرم افزار: SAP200 8.2.3
فایل SAP2000 سازه فضاکار

فایل SAP حاضر، مربوط به مدل‌سازی سازه فضاکار در کشور ترکیه می‌باشد که فایل جهت  مشاهده،  بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع سازه‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

ورژن لازم نرم افزار: SAP200 8.2.3

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
35,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:06