فایل اتوکد مبلمان بیمارستان dwg

محصول حاضر فایل‌های اتوکد مبلمان بیمارستان بصورت مبلمان و بلوک‌های بیمارستانی و موقعیت‌ها، انواع اتاق‌های بیمارستانی برای چینش پلان مبلمان بیمارستان، کلینیک، درمانگاه و موارد مشابه مربوط به بیمارستان است. پیشنمایش تصویری مربوط به این فایل اتوکد در پایین صفحه قابل مشاهده است.
فایل اتوکد مبلمان بیمارستان dwg

محصول حاضر فایل‌های اتوکد مبلمان بیمارستان بصورت مبلمان و بلوک‌های بیمارستانی و موقعیت‌ها، انواع اتاق‌های بیمارستانی برای چینش پلان مبلمان بیمارستان، کلینیک، درمانگاه و موارد مشابه مربوط به بیمارستان است. پیشنمایش تصویری مربوط به این فایل اتوکد در پایین صفحه قابل مشاهده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
30,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:21