فایل Etabs ساختمان بتنی با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی با روش قالب تونلی

فایل ETABS حاضر، مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی ساختمان بتنی با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی با روش قالب تونلی در ایران می‌باشد. که فایل  جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌ها در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل EDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: ETABS 8.08
فایل Etabs ساختمان بتنی با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی با روش قالب تونلی

فایل ETABS حاضر، مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی ساختمان بتنی با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی با روش قالب تونلی در ایران می‌باشد. که فایل  جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌ها در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل EDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: ETABS 8.08

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:36