فایل SAP مدلسازی پل ۳۳ دهانه بتنی ترکیبی تک ستون و دو ستونه

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک پل ۳۳ دهانه بتنی در کشور ترکیه می‌باشد که دهانه های جانبی آن ۲۴ متر و دهانه های داخلی ۳۰٫۱ متر است. عرشه پل با عرض ۳۰ متر از دو تیر ذوزنقه ای پیش تنیده تشکیل شده و درز انبساط نیز در آن مدلسازی گردیده است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 10.0.9
فایل SAP مدلسازی پل ۳۳ دهانه بتنی ترکیبی تک ستون و دو ستونه

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی یک پل ۳۳ دهانه بتنی در کشور ترکیه می‌باشد که دهانه های جانبی آن ۲۴ متر و دهانه های داخلی ۳۰٫۱ متر است. عرشه پل با عرض ۳۰ متر از دو تیر ذوزنقه ای پیش تنیده تشکیل شده و درز انبساط نیز در آن مدلسازی گردیده است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 10.0.9

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
45,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:03