فایل Etabs برج اسکای پورت استانبول

فایل Etabs نهایی برج SKYPORT؛ طراحی سازه: شرکت مهندسین مشاور نوداس تکنولوژی کالیفرنیا-آمریکا CA-Nodus Technologies فایلی کامل از برج ۳۹ طبقه بتنی، هسته مرکزی، دیواربرشی، دیوارحائل، قاب خمشی، خرپای فولادی نمایان، کابل و… تحلیل تاریخچه زمانی، طیف پاسخ، زلزله استاتیکی و… نمونه فایل ایتبس مهندسین آمریکایی، سال طرح ۲۰۰۸، آیین نامه طراحی سازه aci318-99 طراحی دیواربرشی aci318-05، طراحی خرپای نمایان AISC-ASD89 فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی برج‌ها می‌باشد.
فایل Etabs برج اسکای پورت استانبول

فایل Etabs نهایی برج SKYPORT؛ طراحی سازه: شرکت مهندسین مشاور نوداس تکنولوژی کالیفرنیا-آمریکا CA-Nodus Technologies

فایلی کامل از برج ۳۹ طبقه بتنی، هسته مرکزی، دیواربرشی، دیوارحائل، قاب خمشی، خرپای فولادی نمایان، کابل و… تحلیل تاریخچه زمانی، طیف پاسخ، زلزله استاتیکی و…

نمونه فایل ایتبس مهندسین آمریکایی، سال طرح ۲۰۰۸، آیین نامه طراحی سازه aci318-99 طراحی دیواربرشی aci318-05، طراحی خرپای نمایان AISC-ASD89

فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی برج‌ها می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
25,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 04:46