تمپلیت کامل سازه بتنی Etabs 2015

کاملترین تمپلیت سازه بتن آرمه Etabs 2015 شامل کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی آرمه در نرم افزار Etabs از قبیل اطلاعات بتن، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در تیرها، کلیه ابعاد ستون‌های مربعی و دایره با درنظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان، از قبیل، حداقل/حداکثر درصد میلگرد، حداقل-حداکثر فاصله طولی میلگردها، محدودیت‌های هندسی، میلگردهای موجود در ایران و… (۲۰۰ مقطع ستون بتن آرمه) همچنین ترکیبات بار کامل (۲۰۱۴) aci 318-14 در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و ضریب نامعینی های ۱ و ۱٫۲، مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ آماده شده است. در کلیه نامگذاری‌های مقاطع، ترکیبات بار و… وحدت رویه نامگذاری بین طراحان سازه رعایت شده است. توضیحات بیشتر در پایین صفحه
تمپلیت کامل سازه بتنی Etabs 2015

کاملترین تمپلیت سازه بتن آرمه Etabs 2015 شامل کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی آرمه در نرم افزار Etabs از قبیل اطلاعات بتن، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در تیرها، کلیه ابعاد ستون‌های مربعی و دایره با درنظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان، از قبیل، حداقل/حداکثر درصد میلگرد، حداقل-حداکثر فاصله طولی میلگردها، محدودیت‌های هندسی، میلگردهای موجود در ایران و… (۲۰۰ مقطع ستون بتن آرمه) همچنین ترکیبات بار کامل (۲۰۱۴) aci 318-14 در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و ضریب نامعینی های ۱ و ۱٫۲، مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ آماده شده است.

در کلیه نامگذاری‌های مقاطع، ترکیبات بار و… وحدت رویه نامگذاری بین طراحان سازه رعایت شده است.

توضیحات بیشتر در پایین صفحه

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
150,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:03