تمپلیت ایتبس سازه بتنی Etabs 17

تمپلیت سازه بتنی Etabs 17 شامل کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی آرمه در نرم افزار ایتبس ۱۷ از قبیل اطلاعات بتن، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در تیرها، کلیه ابعاد ستون‌های مربعی و دایره با درنظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان، از قبیل، حداقل/حداکثر درصد میلگرد، حداقل-حداکثر فاصله طولی میلگردها، محدودیت‌های هندسی، میلگردهای موجود در ایران و… (۲۰۰ مقطع ستون بتن آرمه) همچنین ترکیبات بار کامل (۲۰۱۴) aci 318-14 در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و ضریب نامعینی‌های ۱ و ۱٫۲ (ROH)، مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ آماده شده است. توضیحات بیشتر در پایین صفحه ↓
تمپلیت ایتبس سازه بتنی Etabs 17

تمپلیت سازه بتنی Etabs 17 شامل کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی آرمه در نرم افزار ایتبس ۱۷ از قبیل اطلاعات بتن، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در تیرها، کلیه ابعاد ستون‌های مربعی و دایره با درنظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان، از قبیل، حداقل/حداکثر درصد میلگرد، حداقل-حداکثر فاصله طولی میلگردها، محدودیت‌های هندسی، میلگردهای موجود در ایران و… (۲۰۰ مقطع ستون بتن آرمه) همچنین ترکیبات بار کامل (۲۰۱۴) aci 318-14 در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و ضریب نامعینی‌های ۱ و ۱٫۲ (ROH)، مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ آماده شده است. توضیحات بیشتر در پایین صفحه ↓

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
150,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:02