فایل SAP مدلسازی جرثقیل کشتی توزلا Tuzla Gemi

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی جرثقیل کشتی توزلا کشور ترکیه می‌باشد. در این مدل تحلیل تاریخچه زمانی جرثقیل ۲x150 ton با استفاده از داده های زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ انجام شده است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است. توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد. حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 10.0.1
فایل SAP مدلسازی جرثقیل کشتی توزلا Tuzla Gemi

فایل SAP حاضر، مربوط به مدلسازی جرثقیل کشتی توزلا کشور ترکیه می‌باشد. در این مدل تحلیل تاریخچه زمانی جرثقیل ۲x150 ton با استفاده از داده های زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ انجام شده است. فایل جهت مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع ساختمان‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 10.0.1

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 04:13