نمونه فایل Etabs مدل‌سازی سازه در کشور پرو

فایل Etabs مدل‌سازی غیرایرانی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه مدل‌سازی و تعریف مقاطع در کشور پرو می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین  در سازه پلاس منتشر شده است.
نمونه فایل Etabs مدل‌سازی سازه در کشور پرو

فایل Etabs مدل‌سازی غیرایرانی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه مدل‌سازی و تعریف مقاطع در کشور پرو می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین  در سازه پلاس منتشر شده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:16