نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی با فایل‌های محاسباتی

محصول حاضر نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی با فایل‌های محاسباتی است. نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی به همراه فایل محاسباتی Etabs 9.7.4 و Safe 8.1.1 و فایل Word دفترچه مربوط محاسبات مربوط به بار باد مبحث ششم -۹۲، محاسبه ضریب اطمینان واژگونی و… می‌باشد. ارائه فایل‌ها رافع مسئولیت‌های مهندسین نیست، محاسبات و نقشه‌ها با توجه به شرایط باد و نیروی باد هر منطقه باید کنترل و محاسبات مجدد شود. ابعاد تابلو هر طرف ۳٫۵ ارتفاع در ۷ متر عرض
نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی با فایل‌های محاسباتی

محصول حاضر نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی با فایل‌های محاسباتی است. نقشه اتوکد سازه بیلبورد تبلیغاتی به همراه فایل محاسباتی Etabs 9.7.4 و Safe 8.1.1 و فایل Word دفترچه مربوط محاسبات مربوط به بار باد مبحث ششم -۹۲، محاسبه ضریب اطمینان واژگونی و… می‌باشد.

ارائه فایل‌ها رافع مسئولیت‌های مهندسین نیست، محاسبات و نقشه‌ها با توجه به شرایط باد و نیروی باد هر منطقه باید کنترل و محاسبات مجدد شود.

ابعاد تابلو هر طرف ۳٫۵ ارتفاع در ۷ متر عرض

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
300,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 04:21