نقشه اتوکد سازه پل هوایی روگذر

نمونه نقشه پل هوایی (روگذر) در کشور خارجی بوده که شامل پروفیل‌های طولی و عرضی پل و جزئیات ستون‌ها، میلگردگذاری، مشخصات تیرهای و عرشه پل و شمع‌ها و… می‌باشد، در پایین صفحه قسمت‌هایی از نقشه‌های سازه این پل را بصورت پیشنمایش تصویری می‌توانید مشاهده و سپس برای داشتن نقشه اتوکد با افزودن به سبد خرید و تکمیل فرآیند خرید نقشه اتوکد را دانلود نمایید.
نقشه اتوکد سازه پل هوایی روگذر

نمونه نقشه پل هوایی (روگذر) در کشور خارجی بوده که شامل پروفیل‌های طولی و عرضی پل و جزئیات ستون‌ها، میلگردگذاری، مشخصات تیرهای و عرشه پل و شمع‌ها و… می‌باشد، در پایین صفحه قسمت‌هایی از نقشه‌های سازه این پل را بصورت پیشنمایش تصویری می‌توانید مشاهده و سپس برای داشتن نقشه اتوکد با افزودن به سبد خرید و تکمیل فرآیند خرید نقشه اتوکد را دانلود نمایید.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:24