فایل Etabs مدل‌سازی برج KINACI-KULE ترکیه

برج دیدبانی بتنی به ارتفاع ۵۶ متر با مدلسازی راه پله فایل Etabs مدل‌سازی غیرایرانی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین  در سازه پلاس منتشر شده است.
فایل Etabs مدل‌سازی برج KINACI-KULE ترکیه

برج دیدبانی بتنی به ارتفاع ۵۶ متر با مدلسازی راه پله

فایل Etabs مدل‌سازی غیرایرانی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین  در سازه پلاس منتشر شده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:31