پکیج اتوکد DWG جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار

محصول حاضر پکیج کامل فایل اتوکد DWG جزئیات نقشه اجرایی مربوط به  ضوابط “ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار”  براساس فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم است. در فصل ۷ آیین‌نامه ۲۸۰۰ در تکمیل ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (سازه های بنایی) جزئیات کامل نحوه استقرار و مهار اجزا سازه بنایی، قفل و بست،جزئیات میلگردگذاری بنایی آورده شده است. این پکیج فایل اتوکد جهت استفاده جزئیات اجرایی برای طراحی سازه بنایی بر اساس شکل‌های فصل ۷ -۲۸۰۰ است. فایل اتوکد دریافتی مشابه پیشنمایش‌های موجود در پایین صفحه است. فایل اتوکد بعد از پرداخت قابل دانلود است و هیچگونه محدودیتی در ویرایش و تغییر روی ترسیمات وجود ندارد. تعداد دیتیل: ۲۷ عدد
پکیج اتوکد DWG جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار

محصول حاضر پکیج کامل فایل اتوکد DWG جزئیات نقشه اجرایی مربوط به  ضوابط “ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار”  براساس فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم است. در فصل ۷ آیین‌نامه ۲۸۰۰ در تکمیل ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (سازه های بنایی) جزئیات کامل نحوه استقرار و مهار اجزا سازه بنایی، قفل و بست،جزئیات میلگردگذاری بنایی آورده شده است. این پکیج فایل اتوکد جهت استفاده جزئیات اجرایی برای طراحی سازه بنایی بر اساس شکل‌های فصل ۷ -۲۸۰۰ است.

فایل اتوکد دریافتی مشابه پیشنمایش‌های موجود در پایین صفحه است.

فایل اتوکد بعد از پرداخت قابل دانلود است و هیچگونه محدودیتی در ویرایش و تغییر روی ترسیمات وجود ندارد.

تعداد دیتیل: ۲۷ عدد

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
540,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 20:39