فایل Etabs مسجد ترکیه

محصول حاضر فایل ایتبس Etabs 9 با پسوند EDB از یک مسجد در کشور ترکیه بوده، که جهت آشنایی مهندسین ایرانی با روال مدلسازی و طراحی سازه‌ها در کشور‌های مخلف و سازه‌های خاص، این فایل ارائه شده است. مهندسین مشاور: BUROSTATIKY آیین نامه طراحی بتنی: aci318-99
فایل Etabs مسجد ترکیه

محصول حاضر فایل ایتبس Etabs 9 با پسوند EDB از یک مسجد در کشور ترکیه بوده، که جهت آشنایی مهندسین ایرانی با روال مدلسازی و طراحی سازه‌ها در کشور‌های مخلف و سازه‌های خاص، این فایل ارائه شده است.

مهندسین مشاور: BUROSTATIKY

آیین نامه طراحی بتنی: aci318-99

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:19