فایل SAP مخزن آب هوایی

۱۰۰۰ مترمکعبی، با ارتفاع ۳۰ متری فولادی بر اساس AISC فایل SAP2000 مدل‌سازی مهندسین خارجی جهت مشاهده نمونه فایل سپ مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه مخزن آب هوایی در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین در سازه پلاس منتشر شده است.
فایل SAP مخزن آب هوایی

۱۰۰۰ مترمکعبی، با ارتفاع ۳۰ متری فولادی بر اساس AISC

فایل SAP2000 مدل‌سازی مهندسین خارجی جهت مشاهده نمونه فایل سپ مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه مخزن آب هوایی در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین در سازه پلاس منتشر شده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
25,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:40