فایل اتوکد پروفیل‌های جدول اشتال

مجموعه کاملی از فایل‌های اتوکد قابل کپی و ویرایش پروفیل‌های اشتال تمامی مقاطع تیرهای فولادی INP مقاطع IPE  و IPB تمامی مقاطع نبشی (UNP) و ناودانی (L)
فایل اتوکد پروفیل‌های جدول اشتال

مجموعه کاملی از فایل‌های اتوکد قابل کپی و ویرایش پروفیل‌های اشتال

تمامی مقاطع تیرهای فولادی INP مقاطع IPE  و IPB تمامی مقاطع نبشی (UNP) و ناودانی (L)

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
10,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:18