دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت

دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت
دانلود رایگان پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 7, 2023)پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکرقسمتی از پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکر : این پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دارای ۵۴ سوال بوده که توسط والکر و همکارانش طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۶ بعد ( تغذیه ، ورزش ، مسئولیت پذیری در مورد سلامت ، مدیریت استرس ، حمایت بین فردی و خود شکوفایی ) می باشد قسمتی از سوالات:۱ احساس میکنم که درحال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد میکنم۲ ازخودراضی ام و احساس آرامش میکنم۳ به آینده امیدوار هستم۴ اعتقاددارم که زندگی ام هدفمند است۵ برای رسیدن به اهداف بلندمدت زندگی ام تلاش میکنم۶ ازمسائلی که در زندگی برایم اهمیت دارند،آگاهی دارم.۷ هر روز زندگی برایم جالب توجه وچالش برانگیزاست۸ احساس میکنم با نیروهایی بزرگتر از خودم در ارتباط هستم۹ از سوی مجموعه ای ازافراد که نگرانم هستند و برایم دل میسوزاند،حمایت میشوم.۱۰ بین زمان کار و تفریح تعادل ایجادمیکنمعکس پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکر۵۰ روزانه فقط ۳-۲ وعده گوشت قرمز، مرغ، حبوبات خشک، تخم مرغ و آجیل مصرف می کنم.۵۱ روزانه ۳-۲ وعده شیر، ماست یا پنیر می خورم.۵۲ روزانه فقط ۳-۲ وعده گوشت قرمز، مرغ، حبوبات خشک، تخم مرغ و آجیل مصرف می کنم.۵۳ ۴-۲ بار در روز میوه می خورم.۵۴ هر روز ۱۱-۶ وعده نان، برنج و ماکارونی می خورم.

 

منابع:

Walker SN, Hill-Polerecky DM. Psychometric evaluation of Health Promoting Lifestyle Profil II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, College of Nursing, Lincoln, 1997.

 ________________________________ با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند و اهمیت کیفیت زندگی و نگرانی های مرگ و میر در میان آنها، تغییرات مختلف در این زمینه نیاز به ارزیابی دارد.  بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و جهت گیری مذهبی در پیش بینی کیفیت زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان بود.  برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک زندگی مروج سلامت واکر، جهت‌گیری مذهبی آلپورت، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و اضطراب مرگ تمپلار استفاده شد.  داده های نظرسنجی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ تجزیه و تحلیل شد.  نتایج نشان داد که ویژگی های سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی رابطه مثبت و با اضطراب مرگ رابطه منفی دارد.  جهت گیری مذهبی درونی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و با اضطراب مرگ رابطه منفی دارد.  همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ۴۲ درصد از واریانس کیفیت زندگی سالمندان را می توان با جهت گیری مذهبی درونی، خودشکوفایی و مسئولیت پذیری سلامت پیش بینی کرد.  جهت گیری مذهبی درونی، مسئولیت در قبال سلامتی و فعالیت بدنی نیز پیش بینی کننده قابل توجهی از اضطراب مرگ و میر در سالمندان بودند.  به منظور ارتقای کیفیت زندگی و کاهش اضطراب در مورد مرگ در میان سالمندان، متخصصان باید به تقویت سبک های ارتقای سلامت و شرایط درونی مذهبی توجه کنند.

محصولات مرتبط :

 1. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه اضطراب مرگ (تمپلر + کالت لستر)
 2. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
 3. دانلود رایگان پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ
 4. دانلود رایگان ۸ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
 5. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
 6. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک زندگی (میلر و اسمیت + آدلر + اسلامی + لعلی + سالمندان)
 7. نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری با جواب ۱۴۰۲
 8. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه کیفیت زندگی (پکیج کامل)
 9. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه مهارت های زندگی (گلزاری + کودکان + ساعتچی + فرم کوتاه)
 10. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه سبک های فرزند پروری (بامیریند+یانگ+بوری+شیفر+والدین+اداک شده)
 11. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه جهت گیری مذهبی (آلپورت + بهرامی)
 12. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک های تدریس (پکیج کامل)
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:11