دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۱)

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۱)
دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۱)
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 4, 2023)قسمتی از پرسشنامه استاندارد تاب‌آوری تحصیلی مارتین(۲۰۰۱):پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی دارای ۶ سوال بوده که توسط مارتین در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش تاب آوری تحصیلی بین دانش آموزان در بر خورد با موانع ، چالش ها و شرایط فشار و استرس تحصیلی می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد. قسمتی از سوالات:۱ من معتقدم در موقع امتحان به لحاظ ذهنی محکم می باشم.(به یادگیری خود اطمینان دارم)
۲ من اجازه نمی دهم که در محیط آموزشی استرس برمن غلبه کندپرسشنامه استاندارد تاب‌آوری تحصیلی مارتین 1۶ عملکرد ضعیف در کارهای مدرسه را خوب جبران می‌کنم.

محصولات مرتبط :

 1. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
 2. دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ (۲۰۱۸)
 3. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام + فیلیپ ال رایس + استاینمتز + hse
 4. دانلود رایگان پرسشنامه توانمندی اجتماعی– هیجانی و تاب آوری کودک مرل (۲۰۱۱)
 5. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز + مارتین و مارش)
 6. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه سرزندگی تحصیل (مارتین و مارش + چاری و دهقانی زاده)
 7. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
 8. دانلود رایگان ۶ پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (مرگان و جینگز + مک ایلروی + دانشجویان)
 9. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن + پایین + رابینز + اسکات + رودر + مایر)
 10. دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)
 11. دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس
 12. دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیودسون (۲۰۰۳)
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 02:37