دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار | 20 بگیر | نمونه سوالات
دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار
توضیحاتپرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کارقسمتی از پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار: پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار دارای سیب۳۷ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( ازتقریبا هرگز تا تقریبا همیشه ) نمره گذاری شده است و دارای ۹ مولفه ای ( مؤلفه سلامت روان شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند ) می باشد قسمتی از سوالات: ۱ به چه اندازه ای شرایط لازم برای مشارکت در تعیین اهداف فردی در سازمان شما مهیا و فراهم است.۲ به چه اندازه ای شرایط لازم برای مشارکت در تعیین مسیر دستیابی به اهداف در سازمان شما فراهم است.۳ به چه میزان شرایط لازم جهت مشارکت در تعیین اهداف سازمانی در سازمان شما فراهم است.۴ به چه اندازه ای آزادی عمل برای تعیین رویه ها و روشهای انجام کار در سازمان شما مهیا و فراهم است.۵ به چه میزان آزادی عمل در اتخاذ تصمیمهای مربوط به کار در سازمان شما فراهم میشود.۶ موقعیتهای چالش برانگیز برای کارکنان تا چه میزان در سازمان شما فراهم می شود.۷ ۷٫ به چه اندازه ای دخالت و کنترل در روشهای انجام کار توسط کارکنان در سازمان وجود دارد.۸ تأکید بر اجرای اوامر و دستورهای کاری به چه اندازه ای در سازمان وجود دارد.۹ به چه اندازه ای روشهای انجام کار به کارکنان دیکته می شود.عکس پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار۳۰ به چه اندازه ای سازمان به کار جمعی و گروهی بها می دهد.۳۱ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای استفاده از تجربه سایر کارکنان در انجام کارها فراهم می کند.۳۲ به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود تا در انجام کارها با دیگر همکاران همکاری کنند.۳۳ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که احساس کنند دارای شغلی با اهمیت هستند.۳۴ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم میکند که احساس احترام اجتماعی داشته باشند.۳۵ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می نمایند که آنها احساس کنند دارای جایگاهی در جامعه هستند.۳۶ به چه اندازه ای شرایط برای کارکنان فراهم می شود که افراد از مشارکت خود در تحقق اهداف اجتماعی آگاهی پیدا نمایند.۳۷ به چه اندازه ای سازمان شرایط را برای کارکنان فراهم می کند که افراد از نتیجه و  حاصل کار خویش آگاهی پیدا کنند.

منابع:

 

Hayolston,  L.  (۲۰۰۹).  Levels  of  organizational  Health  in  individualist  versus. Collectivist Societies: A Seven– Nation study. Organization Science. 7(1):236-244.

 __________________________پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کاربرای دانلود پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی
  2. دانلود رایگان پرسشنامه ارگونومی محیط کار (هریس و بلادن ۱۹۹۹)
  3. دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد توانمندی و ارگونومی محیط کار
  4. قالب پاورپوینت محیط زیست (تم: محیط کشت، اکوسیستم) ۴۷ اسلاید
  5. نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۴۰۲ با جواب فنی و حرفه ای
  6. جزوه ایمنی و بهداشت محیط کار [تهیه سال ۱۴۰۲]
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:18