دانلود رایگان پرسشنامه رغبت سنج استرانگ

دانلود رایگان پرسشنامه رغبت سنج استرانگ
دانلود رایگان پرسشنامه رغبت سنج استرانگ
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 1, 2023)قسمتی از پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ ۲۹۰ آیتم:پرسشنامه رغبت سنج استرانگ به شما در فهم رغبت های شغلی تان کمک نموده  و انواع مشاغلی که احتمالاً در آنها احساس راحتی می کنید را به شما نشان می دهد. در صفحات پیش رو مشاغل، فعالیت ها، زمینه های موضوعی و … فهرست بندی شده است که شما باید میزان علاقمندی، یا عدم علاقمندی خود را در قبال آن مشخص سازید. استرانگ آزمون توانمندی نیست بلکه پرسشنامه ای در خصوص رغبت های شماست. مشخصات آزمون:فرم فارسی پرسشنامه استرانگ (حق شناس،۱۳۸۵) که ترجمه پرسشنامه استرانگ ۲۰۰۴ است  دارای ۲۹۰ ماده است که در ۶ قسمت مختلف سازماندهی شده‌اند. در تمام بخشها از فرد خواسته می‌شود که متناسب با علاقه خود یکی از گزینه‌های« بسیار علاقمندم»، «علاقمندم»، «بی تفاوت»، «علاقه مند نیستم» و «اصلاً علاقمند نیستم» را انتخاب کند. نتایج مربوط به نمرات در چند سطح ارائه می‌شود این سطوح عبارتند از:
 • موضوع های کلی مشاغل
 •  موضوع های کلی منعکس کننده شش تیپ هالند می‌باشد. این شش تیپ عبارتند از  : واقع گرایی، جستجوگری، هنری ، اجتماعی ، متهور و قراردادی . نمرات این مقیاسها یک تصویر کلی و وسیعی از رغبت های شغلی فرد ارائه می‌دهد.
 • مقیاس های رغبت اصلی
 • مقیاس های رغبت اصلی در مقایسه با موضوعهای کلی شغلی به طور خاص تری به سنجش رغبت های شغلی می‌پردازند. مقیاس های رغبت اصلی با توجه به میزان انطباق با موضوع‌های کلی سازماندهی شده‌اند.
 • مقیاس های سبک فردی
 •  مقیاس های سبک فردی برای اندازه گیری ترجیحات مربوط به سبک های زندگی شغلی طراحیشده اند. تفاوتی که مقیاس های سبک فردی استرانگ با سایر مقیاس های استرانگ دارند آن است که تحت عنوان دوقطبی بودن تبیین شده اند. پنج مقیاس سبک فردی استرانگ عبارتند از :
 • مقیاس سبک کاری ( قطب کار با افراد در مقابل قطب کار با اشیاء و قطب کار با داده ها در مقابل کار با ایده ها : افرادی که نمره بالا (نمرهT بالاتر از ۵۰) در این مقیاس می‌گیرند افرادی هستند که ترجیح می‌دهند با افراد کار کنند تا به صورت انفرادی همچنین ترجیح می دهند با عقاید کار کنند تا داده ها.
 • مقیاس محیط یادگیری ( قطب آکادمیک در برابر قطب عملی): نمره بالا (نمرهT بالاتر از ۵۰) در این مقیاس، رغبت های فرهنگی- هنری- کلامی و فعالیت های آموزشی و جستجوگری را منعکس می‌کند.
 • مقیاس  سبک رهبری ( قطب هدایت دیگران در مقابل هدایت از سوی سرمشق): نمره بالا (نمرهT بالاتر از ۵۰) در این مقیاس، منعکس کننده‌‌ی این است که فرد علاقه به رهبری و مدیریت دیگران دارد تا هدایت شدن از سوی دیگران.
 • مقیاس ریسک پذیری ( قطب شانس در برابر قطب ایمن ): افرادی که در این مقیاس نمره بالا (نمرهT بالاتر از ۵۰)  می گیرند فعالیت‌های پرخطر و بی پروا را نسبت به فعالیتهای ایمن ترجیح می دهند.
 • مقیاس جهت گیری گروهی قطب کار به صورت گروهی در برابر قطب کار به صورت انفرادی: افرادی که در این مقیاس نمره بالا  (نمرهT بالاتر از ۵۰ )می گیرند فعالیت های گروهی را نسبت به فعالیت های انفرادی ترجیح می دهند .
 •  پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ 1از پرسشنامه استرانگ چه اطلاعاتی دریافت می کنیم؟پس از نمره گذاری پرسشنامه استرانگ و مشخص شدن نمره آزمودنی، الگوی رغبت آزمودنی با توجه به بالاترین نمره فرد در دو مجموعه از مقیاس های استرانگ تعیین می شود. کد موضوع های کلی: به منظور تعیین کد آزمودنی برای موضوع های کلی، حرف اول موضوع هایی که فرد در آن بالاترین نمره را گرفته است در نظرگرفته می شود. این که چند حرف به کد مربوطه افزوده شود (که برحسب توافق کلی حداکثر سه حرف است) به قضاوت مشاور شغلی بستگی دارد. به عنوان مثال چنانچه بالاترین نمره فرد در موضوع های واقع گرایی- قراردادی- جستجوگری باشد کد آزمودنی با سه حرف” و ق ج” مشخص می شود. کد مقیاس های رغبت اصلی: از آنجا که استرانگ دارای ۳۰ مقیاس رغبت اصلی است اما در نیمرخ فرد صرفاً ۵ مقیاس رغبت اصلی که در آنها بیشترین نمرات را احراز نموده است مشخص می شود. مقیاس های رغبت اصلی که آزمودنی در آنها دارای رغبت بسیار بالا و بالا بوده است،  معمولاً در یک، دو یا سه موضوع کلی دسته بندی می شود. به عنوان مثال اگر دو مورد از پنج مقیاس رغبت اصلی که در آنها فرد بالاترین نمره را کسب کرده مربوط به موضوع واقع گرایی و دو مورد مربوط به موضوع قرارداری و یک مورد مربوط به موضوع جستجوگری باشد، کد مقیاس های رغبت اصلی به صورت “و ق ج ” خواهد بود .  مقیاس های سبک فردی: در مورد مقیاس های سبک فردی نیازی به ارائه کد نیست. تنها الگوی رغبت آزمودنی در هریک از مقیاس های سبک فردی شرح داده می شود. به عنوان مثال در مقیاس سبک کاری با توجه به نمره آزمودنی مشخص می کنیم که آزمودنی کار با افراد را ترجیح می دهد یا با اشیاء و یا در مقیاس سبک رهبری با توجه به نمره آزمودنی مشخص می کنیم که فرد تمایل به رهبری و هدایت دیگران دارد یا نه.

  محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه رغبت شغلی هالند + تحصیلی استرانگ
  2. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
  3. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
  4. رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش【۱۴۰۲】
  5. ۷۵۰ تست سوالات آیین نامه ۱۴۰۲ با جواب
  6. دانلود رایگان پرسشنامه رغبت به ازدواج
  7. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک های تدریس (پکیج کامل)
  8. دانلود رایگان پرسشنامه تیپ شخصیت مایرز
  9. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه سبک های فرزند پروری (بامیریند+یانگ+بوری+شیفر+والدین+اداک شده)
  10. دانلود رایگان پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
  11. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سبک زندگی (میلر و اسمیت + آدلر + اسلامی + لعلی + سالمندان)
  12. رایگان سوالات استخدامی احکام شرعی [گزینش ۱۴۰۲] با جواب pdf
  منبع: 20بگیر
  20بگیر
  رایگان
  دریافت فایل
  دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:04