دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (۲۰۰۲)

دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (۲۰۰۲)
(Last Updated On: سپتامبر 7, 2023)قستی از پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (۲۰۰۲): پرسشنامه رفتارهای ضد تولید دارای ۴۴ سوال بوده که توسط فاکس اسپکتور در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است و دارای دو بعد میل به رفتار ضد تلید نسبت به سازمان و رفتارهای ضد تولید نسبت به افراد می باشد قسمتی از سوالات:۱ هدر دادن آگاهانه مواد اولیه و تجهیزات محل کار.
۲ مبالغه بیش از اندازه در باره میزان واندازه ای که واقعاَ کار انجام می گیرد.
۳ شکایت از چیزهای بی اهمیت درمحیط کار.
۴ گفتگوبا دیگران درباره این که محیط کارشان محیط بدی است.
۵ افراد وظایف شغلی خود را به طور آگاهانه نادرست انجام می‌دهند.
۶ آمدن با تاخیر به سر کار بدون اجازه قبلی.
۷ ماندن در خانه به علت بیماری در حالی که فرد بیمار نیست.
۸ تخریب آگاهانه قطعه ای از تجهیزات محل کار.
۹ کثیف سازی آگاهانه محیط کار.
۱۰ خارج نمودن بدون اجازه شئی یا قطعه ای از محیط کار.پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (2002)۴۰ تخریب لوازم متعلق به دیگران در محیط کار.
۴۱ سر کشیدن بدون اجازه به صندوق لوازم شخصی یا پستی دیگران.
۴۲ تنه زدن یا هل دادن شخصی دیگر در محیط کار.
۴۳ توهین وتمسخر دیگران در محیط کار.
۴۴ اجتناب از رساندن پیام تلفنی به دیگران در محیط کار  
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:52