دانلود رایگان ۲ پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان + دهشیری

دانلود رایگان ۲ پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان + دهشیری
دانلود رایگان ۲ پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان + دهشیری
توضیحاتپرسشنامه حساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان۱- قسمتی از مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S): پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان دارای ۱۴ سوال بوده و هدف از این پرسنامه بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۳ بعد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد. قسمتی از سوالات: ۱ دوستانی دارم که می توانم دیدگاه هایم را با آنها در میان بگذارم.
۲ احساس می کنم بخشی از خانواده ام هستم.
۳ یک زوج عاطفی دارم که حمایت و دلگرمی مورد نیاز را برای من تامین می کند.
۴ خانواده ای دارم که حمایت و دلگرمی مورد نیاز من را تامین می کنند.پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان 1۱۲ می توانم روی کمک دوستانم و اطافیانم حساب کنم.
۱۳ احساس می کنم عضوی از گروه دوستانم هستم و برای کسب اطلاعات می توانم به آنها مراجعه کنم.
۱۴ هنگامی که با خانواده ام هستم احساس می کنم تنها هستم. 👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه حساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان) اینجا کلیک کنید👉👉 __________________________________ پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری ۱۳۸۷۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری ۱۳۸۷: پرسشنامه احساس تنهایی دارای ۳۸ سوال بوده که توسط دهشیری در سال ۱۳۷۸ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۳ مولفه ای ( روابط خانوادگی ، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است. قسمتی از سوالات: ۱ دوستانی دارم که با آنها درد دل می کنم.
۲ ارتباط بسیار نزدیکی با اعضای خانواده ام دارم.
۳ دوستان زیادی دارم که با آنها در فعالیت های اجتماعی شرکت می کنم.
۴ شخصی در حانواده ام هست که می توانم با او درددل کنم.
۵ دوستانی دارم که می توانم درباره ی مشکلات زندگی ام با آنها صحبت کنم.
۶ از حضور در جمع اجتناب می کنم.
۷ اطرافیانم انسان های جذابی نیستند.
۸ فردی درونگرا هستم.
۹ نقاط مشترک زیادی با اعضای خانواده ام ندارم.
۱۰ دوستانم همدم من هستند.پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری 1387۳۰ ارتباطم با دوستانم صمیمی است.
۳۱ دوستی هم سن خود دارم که وقتی دلتنگ هستم می توانم نزد او بروم.
۳۲ اعضای خانواده ام آنقدر مشغول کارهای خود هستند که به من توجهی ندارند.
۳۳ به راحتی احساسات و عواطف عمیقم را نسبت به اعضای خانواده بیان می کنم.
۳۴ به اطرافیانم اعتماد ندارم.
۳۵ اعضای خانواده ام در زمان نیاز از من حمایت می کنند.
۳۶ از چیزی لذت نمی برم.
۳۷ حمایت عاطفی اکثر اعضای خانواده ام را از دست داده ام.
۳۸ می توانم در زمان نیاز روی کمک دوستانم حساب کنم. 👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری) اینجا کلیک کنید👉👉 ___________________________________

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری
  2. دانلود رایگان پرسشنامه احساس تنهایی راسل ۱۹۷۸ (UCLA)
  3. دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس احساس تنهایی کودکان و دانشجویان – آشر
  4. دانلود رایگان پرسشنامه حساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان
  5. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سازگاری اجتماعی (بل+کالیفرنیا+سینها و سینگ+کودکان+بزرگسالان)
  6. دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر (۱۹۹۴)
منبع: 20بگیر
20بگیر
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:22