دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز
دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 13, 2023)قسمتی از پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز:پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان (آگاهی، روش ها، اقدامات، فعالیت) می باشد. قسمتی از سوالات:۱ آگاهی از وجود منابع انسانی سبز
۲ خرید اقلام سبز
۳ بازیافت استفاده مجدد از اقلام مصرفی
۴ استفاده از کاغذهای بازیافتی
۵ الکترونیکی نمودن فعالیتها )فعالیتهای بینیاز از کاغذ(پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز 1۱۵ تلاش برای کاهش تولید پسماند
۱۶ استفاده از انرژیهای پاکقسمتی از پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۱۲):پرسشنامه سنجش اثر بخشی مدیریت منابع انسانی دارای ۴۴ سوال بوده که توسط بوسلی و ویل در سال ۲۰۱۲ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه سنجش اثربخش بودن مدیریت منابع انسانی می باشد و دارای ۹ مولفه ای ( نحوه اطلاع رسانی ، بینش در اهداف و مقاصد ، موقعیت کاری ثانویه ، همکاری در واحد ها ، سهیم اطلاعات ، مشتری محوری ، همکاری بین واحدها ، حقوق و عملیات رهبری خدمت ) می باشد. قسمتی از سوالات:۱ شرکت با استفاده از یک روش مناسب،کارکنانش را درباره موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، آگاه می سازد.
۲ کارکنان شرکت با استفاده از رایانامه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع می شوند.
۳ کارکنان شرکت به وسیله ویژه نامه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع می شوند.
۴ کارکنان شرکت به وسیله جلسات گروه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست ، مطلع می شوند.
۵ کارکنان شرکت با استفاده از روزنامه داخلی یا نشریه شرکت بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۶ کارکنان شرکت بهوسیله پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی )سایت( بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۷ کارکنان شرکت بهوسیله سایر منابع اطلاعاتی بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۸ در زمینه اهداف کاری که مستقیماً با آنها مرتبطم بینش وبصیرت کافی دارم.
۹ در زمینه اهداف واحد سازمانی بینش وبصیرت کافی دارم.
۱۰ در زمینه اهداف کلان شرکت بینش وبصیرت کافی دارم.پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل 1۴۱ مستمراً کیفیت خدمت مورد سنجش قرار میگیرد.
۴۲ در خصوص خدماتی که شرکت ارائه میدهد، اوضاع مستمر اً تحت نظارت ویژه قرار دارد.
۴۲ مدیریت برای افزایش توانایی کارکنان برای خدمت عالی منابع را عملاً فراهم میکند.
۴۴ مدیران ورودیهای لازم را به افراد میدهند و آنها را برای ایجا د کیفیت خدمت رهبری می کنند. ___________________________________قسمتی از پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۱۲):پرسشنامه سنجش اثر بخشی مدیریت منابع انسانی دارای ۴۴ سوال بوده که توسط بوسلی و ویل در سال ۲۰۱۲ طراحی و تنظیم شده است که هدف از این پرسشنامه سنجش اثربخش بودن مدیریت منابع انسانی می باشد و دارای ۹ مولفه ای ( نحوه اطلاع رسانی ، بینش در اهداف و مقاصد ، موقعیت کاری ثانویه ، همکاری در واحد ها ، سهیم اطلاعات ، مشتری محوری ، همکاری بین واحدها ، حقوق و عملیات رهبری خدمت ) می باشد. قسمتی از سوالات:۱ شرکت با استفاده از یک روش مناسب،کارکنانش را درباره موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، آگاه می سازد.
۲ کارکنان شرکت با استفاده از رایانامه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع می شوند.
۳ کارکنان شرکت به وسیله ویژه نامه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع می شوند.
۴ کارکنان شرکت به وسیله جلسات گروه بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست ، مطلع می شوند.
۵ کارکنان شرکت با استفاده از روزنامه داخلی یا نشریه شرکت بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۶ کارکنان شرکت بهوسیله پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی )سایت( بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۷ کارکنان شرکت بهوسیله سایر منابع اطلاعاتی بطور مناسبی از موضوعاتی که مرتبط به آنهاست، مطلع میشوند.
۸ در زمینه اهداف کاری که مستقیماً با آنها مرتبطم بینش وبصیرت کافی دارم.
۹ در زمینه اهداف واحد سازمانی بینش وبصیرت کافی دارم.
۱۰ در زمینه اهداف کلان شرکت بینش وبصیرت کافی دارم.پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل 1۴۱ مستمراً کیفیت خدمت مورد سنجش قرار میگیرد.
۴۲ در خصوص خدماتی که شرکت ارائه میدهد، اوضاع مستمر اً تحت نظارت ویژه قرار دارد.
۴۲ مدیریت برای افزایش توانایی کارکنان برای خدمت عالی منابع را عملاً فراهم میکند.
۴۴ مدیران ورودیهای لازم را به افراد میدهند و آنها را برای ایجا د کیفیت خدمت رهبری می کنند. 👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل) اینجا کلیک کنید👉👉____________________________________

محصولات مرتبط :

 1. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (پکیج کامل)
 2. دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۱۲)
 3. نمونه سوالات تستی مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت(۱۴۰۲)(فصل به فصل)
 4. سوالات و کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین و مسعود شهرجردی pdf 1402
 5. نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور ۱۴۰۲ (تست های کتاب pdf)
 6. دانلود رایگان ۶ پرسشنامه توسعه منابع انسانی و سازمانی (تونکه نژاد + شای + رائو + ایربای + لوک)
 7. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن + پایین + رابینز + اسکات + رودر + مایر)
 8. دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی
 9. دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (۲۰۰۵)
 10. دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)
 11. نمونه سوالات مبانی مدیریت منابع انسانی سید رضا سیدجوادین(۱۴۰۲)
 12. ۳ خلاصه کتاب و جزوه مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر pdf 1402 پاورپوینت
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:33