دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز

دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز
دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 12, 2023)قسمتی از پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز:پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی دارای ۳۳ سوال بوده که توسط کیز و همکارانش در سال ۱۹۹۸ طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان بهزیستی اجتماعی در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۵ مولفه ای ( همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.قسمتی از سوالات:۱ احساس می کنم به چیزی که آن را جامعه می نامم،تعلقی ندارم.۲ دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است.۳ رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد.۴ فکر می کنم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.۵ معتقدم که پیشرفت جامعه متوقف شده است.۶ فکر می کنم دیگران غیر قابل اعتماد هستند.۷ جامعه برای افرادی مثل من رو به توسعه نیست.۸ معتقدم مردم مهربان هستند.۹ دانشمندان تنها کسانی هستند که می توانند چگونگی عملکرد دنیا را درک کنند.۱۰ نمی توانم بفهمم که در دنیا چه می گذردعکس پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز۳۰ فکر می کنم دنیا دارد مکان بهتری برای همه می شود.۳۱ فکر می کنم افراد نگران مشکلات سایرین هستند.۳۲ احساس می کنم هیچ چیز مهمی برای مشارکت در جامعه ندارم.۳۳ معتقدم سایر افراد جامعه برای من به عنوان یک فرد ارزش قائلند.پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز
برای دانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیزبا بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

محصولات مرتبط :

 1. دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و کیز – فرم کوتاه
 2. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
 3. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
 4. دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)
 5. دانلود رایگان ۷ پرسشنامه سرمایه اجتماعی (پاتنام + مقیمی + شجاعی + بوردیو + سازمان)
 6. دانلود رایگان ۳ پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز + صفاری نیا)
 7. دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو – ۲۰۰۳
 8. دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانی کیز (فرم کوتاه)
 9. دانلود رایگان ۷ پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (کارول + فرم کوتاه + کارکنان + فردی)
 10. دانلود رایگان ۱۲ پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا + معلمان + اسچکتور + اسمیت + دانت + فیلد و روث)
 11. دانلود رایگان ۸ پرسشنامه تفکر انتقادی (ریکتس + کالیفرنیا + دانش آموزان + واتسون + کودکان)
 12. دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز (۳۳- ۱۸- ۸۴) سوالی
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:34