مهارت های ارتباطی چیست؟

مهارت‌های ارتباطی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها هستند که کیفیت عملکرد شما را در رفتارهای عمومی و اجتماعی افزایش می‌دهند.
مهارت های ارتباطی چیست؟
 • چکیده
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر اهمیت مهارت‌های ارتباطی 
 • درس دوم : سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی چیست؟
 • درس سوم: ارتباطات غیرکلامی چیست؟
 • درس چهارم: چگونه مهارت‌های ارتباطی خود را ارتقا دهیم؟
 • درس پنجم: مهارت‌های ارتباطی در خانواده
 • درس ششم: مهارت‌های ارتباطی در کودکان 
 • درس هفتم: مهارت‌های ارتباطی در معلمان 
 • درس هشتم: مهارت‌های ارتباطی در محیط کار 
 • درس نهم: مهارت‌های ارتباطی و آداب معاشرت 
 • درس دهم: نکاتی درباره مهارت‌های ارتباطی 
 • درس یازدهم: مهارت‌های ارتباطی در کتاب‌های مدرسه 
 • درس دوازدهم: جمع‌بندی
 • درس سیزدهم: ادامه مسیر یادگیری و معرفی آموزش‌های مرتبط 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 17:29