چطور بر کمال گرایی غلبه کنیم؟

شخص کمال‌گرا کسی است که نمی‌تواند استانداردهایی کمتر از کمال مطلق را بپذیرد. او برای بی‌نقص بودن و دستیابی به استانداردهای بالا تلاش مداوم می‌کند.
چطور بر کمال گرایی غلبه کنیم؟
  • چکیده 
  • درس یکم : مقدمه‌ای برای تشخیص افراد کمال‌گرا 
  • درس دوم : ویژگی‌های رایج افراد کمال‌گرا 
  •  درس سوم : وجوه منفی کمال‌گرایی 
  • درس چهارم : چگونه بر کمال‌گرایی غلبه کنیم؟
  • درس پنجم : نکاتی برای غلبه بر کمال‌گرایی 
  • درس ششم : نتایج راهکارهای غلبه بر کمال‌گرایی
  • درس هفتم : جمع‌بندی 
  • درس هشتم : ادامه مسیر یادگیری و معرفی آموزش‌های مرتبط 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 23:16