ارتباط کلامی چیست؟

تشخیص اینکه با هر شخص چگونه صحبت کنیم تا ارتباط موثر شکل بگیرد نیاز به مهارتی دارد که به آن توانایی برقراری ارتباط کلامی می‌گویند.
ارتباط کلامی چیست؟
 • چکیده 
 • درس یکم: مقدمه‌ای درباره مهارت ارتباط کلامی و راه‌های تقویت آن 
 • درس دوم : چگونه ارتباط کلامی اثربخش ایجاد کنیم؟
 • درس سوم : انواع ارتباطات کلامی 
 • درس چهارم : تفاوت ارتباط کلامی با ارتباط غیرکلامی 
 • درس پنجم : روش‌های تقویت مهارت ارتباط کلامی 
 • درس ششم : انواع ارتباط کلامی 
 • درس هفتم : ارتباط کلامی والدین با فرزندان 
 • درس هشتم : ارتباط کلامی در مصاحبه 
 • درس نهم : ارتباط کلامی با کارمندان 
 • درس دهم : ارتباط کلامی با مشتریان 
 • درس یازدهم : انواع مکالمه 
 • درس دوازدهم : مزایا و معایب ارتباط کلامی درس سیزدهم : تاثیر ارتباط غیرکلامی برا ارتباط کلامی 
 • درس چهاردهم : جمع‌بندی
 • درس پانزدهم : معرفی آموزش‌های مرتبط در بخش ادامه مسیر یادگیری 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:52