تکنیک های مثبت اندیشی

مثبت‌اندیشی به معنای توجه به فرصت‌ها و نکات امیدوارکننده در همه شرایط است.
تکنیک های مثبت اندیشی
 • چکیده 
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر ضرورت مثبت‌اندیشی
 • درس دوم : تکنیک‌های کوتاه مدت و بلندمدت مثبت‌اندیشی 
 • درس سوم : تعریف مثبت‌اندیشی 
 • درس چهارم : تکنیک‌های کوتاه مثبت‌اندیشی 
 • درس پنجم : تکنیک‌های بلندمدت مثبت‌اندیشی 
 • درس ششم : تاثیر مثبت‌اندیشی بر روی زندگی 
 • درس هفتم : خطرهای مثبت‌اندیشی 
 • درس هشتم : پاسخ به سوالات متداول درباره مثبت‌اندیشی 
 • درس نهم : جمع‌بندی 
 • درس دهم: ادامه مسیر یادگیری و معرفی آموزش‌های مرتبط 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 14:14