راه‌ های کاهش استرس کاربردی

تأثیرگذارترین راه کاهش استرس، تمرینات ذهن‌آگاهی یا تمرین فضای تنفس هستند.
راه‌ های کاهش استرس کاربردی
  • چکیده 
  • درس یکم : مقدمه‌ای بر راه‌های کاهش استرس 
  • درس دوم : سریع‌ترین راه‌های کاهش استرس 
  • درس سوم : راه‌های کاهش استرس قبل از امتحان 
  • درس چهارم : راه‌های کاهش استرس و اضطراب شدید 
  • درس پنجم : راه‌های کاهش استرس قبل از سخنرانی 
  • درس ششم : کاربردی‌ترین راه‌های کاهش استرس در زندگی 
  • درس هفتم : راه‌های کاهش استرس در نوجوانان 
  • درس هشتم : ایجاد آمادگی برای استفاده از راه‌های کاهش استرس 
  • درس نهم : پاسخ به سوالات متداول پیرامون راه‌های کاهش استرس
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:58