زبان بدن دست ها

زبان بدن دست‌ها تا ۶۰ درصد ارزش کلام شما را برای مخاطب افزایش می‌دهد و بهترین سخنوران اغلب در حین صحبت از دست‌ها برای انتقال پیام استفاده می‌کنند.
زبان بدن دست ها
 • مقدمه‌ای بر زبان بدن دست‌ها 
 • محدودیت زبان بدن دست‌ها 
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش یکم 
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش دوم 
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش سوم
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش چهارم 
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش پنجم
 • انواع زبان بدن دست‌ها - بخش ششم
 • مزایای استفاده از دست در مکالمات
 • جمع‌بندی 
 • معرفی آموزش‌های مرتبط با زبان بدن دست‌ها 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:11