مهارت همدردی چیست؟

اگر نسبت به دردهای دیگران رحم و دلسوزی داشته باشید و به مشکلات آنها اهمیت بدهید معنی همدردی را می‌دانید.
مهارت همدردی چیست؟
  • چکیده 
  • درس یکم : مقدمه‌ای بر مهارت همدردی 
  • درس دوم : همدلی چیست؟
  • درس سوم : روش‌های تقویت مهارت همدردی - بخش یکم 
  • درس چهارم : روش‌های تقویت مهارت همدردی
  • درس پنجم : مزایا و معایب مهارت همدردی 
  • درس ششم : مهارت همدردی در محیط کار 
  • درس هفتم : جمع‌بندی
  • درس هشتم : ادامه مسیر یادگیری 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 22:40