کلیدواژه مبحث ششم ۱۳۹۸ بارهای وارد بر ساختمان

محصول حاضر فایل دانلودی PDF کلیدواژه تکی مبحث ششم ۱۳۹۸ (بارهای وارد بر ساختمان) مقررات ملی ساختمان بوده که پیشنمایش یک صفحه از آن در پایین صفحه موجود می باشد. در حالت معمول کلیدواژه ها در پکیج های کامل (مجموعه منابع کامل هر رشته/آزمون) برای آزمون های نظام مهندسی برای همه رشته ها منتشر می شود (صفحه ویژه کلیدواژه) و ارائه کلیدواژه تکی حاضر برای موارد خاص نظیر تکمیل کردن مجموعه لغات و بروزرسانی سایر کلیدواژه ها و همچنین سلیقه برخی داوطلبین برای بهمراه داشتن کلیدواژه تکی کاربرد دارد. تعداد صفحه: ۱۲ (۱۰ برگ) همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید% مبحث ششم ۱۳۹۸، بعنوان منبع جدید برای آزمون نظام مهندسی معرفی شده است. تعداد واژه: ۲۶۰۰ عدد تعداد صفحه: ۱۹
کلیدواژه مبحث ششم ۱۳۹۸ بارهای وارد بر ساختمان

محصول حاضر فایل دانلودی PDF کلیدواژه تکی مبحث ششم ۱۳۹۸ (بارهای وارد بر ساختمان) مقررات ملی ساختمان بوده که پیشنمایش یک صفحه از آن در پایین صفحه موجود می باشد. در حالت معمول کلیدواژه ها در پکیج های کامل (مجموعه منابع کامل هر رشته/آزمون) برای آزمون های نظام مهندسی برای همه رشته ها منتشر می شود (صفحه ویژه کلیدواژه) و ارائه کلیدواژه تکی حاضر برای موارد خاص نظیر تکمیل کردن مجموعه لغات و بروزرسانی سایر کلیدواژه ها و همچنین سلیقه برخی داوطلبین برای بهمراه داشتن کلیدواژه تکی کاربرد دارد.

تعداد صفحه: ۱۲ (۱۰ برگ)

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

مبحث ششم ۱۳۹۸، بعنوان منبع جدید برای آزمون نظام مهندسی معرفی شده است.

تعداد واژه: ۲۶۰۰ عدد تعداد صفحه: ۱۹

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
25,000 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 02:56