ضوابط طراحی معماری پارکینگ‌های چند طبقه PDF

محصول حاضر ضوابط طراحی معماری پارکینگ های چند طبقه (دیجیتالی) مربوط به مرکز تحقیقات ساخمان و مسکن بصورت فایل PDF در ۶۸ صفحه می‌باشد، بعد از پرداخت قابل دانلود است. این کتاب به عنوان نشریه ۲۴۴ نیز شناخته می‌شود. تاریخ نشر: فروردین ۱۳۷۶
ضوابط طراحی معماری پارکینگ‌های چند طبقه PDF

محصول حاضر ضوابط طراحی معماری پارکینگ های چند طبقه (دیجیتالی) مربوط به مرکز تحقیقات ساخمان و مسکن بصورت فایل PDF در ۶۸ صفحه می‌باشد، بعد از پرداخت قابل دانلود است. این کتاب به عنوان نشریه ۲۴۴ نیز شناخته می‌شود. تاریخ نشر: فروردین ۱۳۷۶

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
10,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:25