کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶

محصول حاضر فایل PDF کلیدواژه تکی راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی جلد دوم ۱۳۹۶، جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان بوده، که پس از پرداخت قابل دانلود می‌باشد. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۲ شامل دو راهنما در جلد اول ۱۳۹۲ و جلد دوم ۱۳۹۶ (مبنای کلیدواژه حاضر) است. تعداد صفحه: ۱۱ (۶ برگ) همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶

محصول حاضر فایل PDF کلیدواژه تکی راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی جلد دوم ۱۳۹۶، جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان بوده، که پس از پرداخت قابل دانلود می‌باشد. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۲ شامل دو راهنما در جلد اول ۱۳۹۲ و جلد دوم ۱۳۹۶ (مبنای کلیدواژه حاضر) است.

تعداد صفحه: ۱۱ (۶ برگ)

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
30,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:49