کلیدواژه طراحی معماری

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون زمستان 1402 ☑ شامل واژگان ضوابط افراد معلول جسمی و حرکتی ۱۳۹۹ ☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع ☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده ☑ تعداد دقیق واژه: 10160 | تعداد صفحه: 88 (44 برگ) مشاهده پیشنمایش نمونه کلیدواژه طراحی معماری PDF صفحه آزمون طراحی معماری (فیلم‎‌‌های آموزشی طراحی معماری و…)
کلیدواژه طراحی معماری

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون زمستان 1402

☑ شامل واژگان ضوابط افراد معلول جسمی و حرکتی ۱۳۹۹

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع

☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت

☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع

☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده

☑ تعداد دقیق واژه: 10160 | تعداد صفحه: 88 (44 برگ)

مشاهده پیشنمایش نمونه کلیدواژه طراحی معماری PDF

صفحه آزمون طراحی معماری (فیلم‎‌‌های آموزشی طراحی معماری و…)

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
100,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:26