کلیدواژه آیین‌نامه ۲۸۰۰ – ۴

کلیدواژه آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم اولین بار توسط سازه پلاس همزمان با انقضاء مهلت قانونی استفاده از ویرایش سوم در ۳۱ شهریور ماه ۹۴ تهیه و منتشر شده بود، بروزرسانی در هر دوره از آزمون نظام مهندسی با افزایش کمی و کیفی واژه‌ها انجام شده است. توضیحات بیشتر و مشاهده پیشنمایش در پایین صفحه تعداد صفحه: ۸ (۴ برگ) کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ نیز در سایت بصورت جداگانه موجود است. همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه آیین‌نامه ۲۸۰۰ – ۴

کلیدواژه آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم اولین بار توسط سازه پلاس همزمان با انقضاء مهلت قانونی استفاده از ویرایش سوم در ۳۱ شهریور ماه ۹۴ تهیه و منتشر شده بود، بروزرسانی در هر دوره از آزمون نظام مهندسی با افزایش کمی و کیفی واژه‌ها انجام شده است.

توضیحات بیشتر و مشاهده پیشنمایش در پایین صفحه

تعداد صفحه: ۸ (۴ برگ)

کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ نیز در سایت بصورت جداگانه موجود است.

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
25,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:19